Preview Mode Links will not work in preview mode

Eetbui Vrij Leven Podcast - met Rose Jansen

May 19, 2021

Ik ben in 2013 gestart als ondernemer. Oh my gosh, wat vond ik dat spannend! En hoe leuk is het dan dat ik nu jaren later wordt gevraagd om in een interview andere (startende) ondernemers te inspireren?!!

In dit gesprek vraagt Manon van Websites Voor Therapeuten mij wat de belangrijkste lessen zijn die ik heb geleerd...